K-Clinic
MUDr. Katarína Kissová
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
Ambulancia vnútorného lekárstva
Web by
K-Clinic je ambulancia všeobecného lekára pre dospelých a ambulancia vnútorného lekárstva, ktorá bola otvorená v Novej Dedinke 1. decembra 2012.

K-Clinic poskytuje zdravotnú starostlivosť v oblasti praktického lekárstva a internej medicíny na vysokej odbornej úrovni s individuálnym prístupom zohľadňujúcim špecifické potreby pacienta.

Výhodou našich ambulancií je možnosť vykonávať širokú škálu lekárskych úkonov „pod jednou strechou“, čo našim pacientom šetrí čas a energiu.

K-Clinic, s.r.o., Mierová 11, 900 29 Nová Dedinka. Tel.: 0911 145778 E-mail: kkiss@k-clinic.sk
Datafarm spol. s r. o.
Zdravý človek má mnoho prianí, chorý iba jedno.
                                                                                                    indické príslovie